Sitaram Nagar, Velachery, Chennai - 42
 
Albums
World Ozone Day [6]
Thursday, 16 September
Blood Donation Camp [3]
Blood Donation Camp
National Education Day and World AIDS Day [10]
National Education Day and World AIDS Day
World Ozone Day
  1   
Contact Us
 

D.A.V.PUBLIC SCHOOL, VELACHERY
Main School : 19, Sitaram Nagar, Velachery, Chennai - 600042
Pre-Primary-Vatika: 131,132, Bhuvaneswari Nagar,
2nd Main Road, Velachery, Chennai
Contact No. 044-66069806
Email : davpsmma@yahoo.co.in 

Location Map